Nội quy đăng bài

img
- mỗi thành viên được đăng tối đa số bài theo nhóm thành viên - abc 123