Cho thuê xe tập lái ( xe tải 1.25tan,được bộ cấp phép luu hành) thuê theo giờ, theo ngày. Có giáo viên dạy kèm.

 Cho thuê xe tập lái ( xe tải 1.25tan,được bộ cấp phép luu hành) thuê theo giờ, theo ngày. Có giáo viên dạy kèm.

 Cho thuê xe tập lái ( xe tải 1.25tan,được bộ cấp phép luu hành) thuê theo giờ, theo ngày. Có giáo viên dạy kèm.

Các tin liên quan

Tin rao Xe cộ